Toimimme vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja paikallisten yhteisöjen hyväksi

Suomalainen metsä, alueemme tunturit ja puhtaat vedet toimivat Taigavireen yritystoiminnan mahdollistajana. Tarkemmin ajatellen luonto toimii sinun ja minun elämän perustana. Siitä me saamme ruokamme, juomamme ja me elämme siinä. Talomme seisovat ja tiemme kulkevat luonnossa, joka oli aikoinaan täysin koskematonta. Ihmiskäden muokkaamassa ympäristössämme on edelleen alueita, johon on vähemmän kajottu. Syötteen kansallispuisto on kansallinen aarre, joka antaa meille hetken aikaa piipahtaa ihmettelemässä ympäröivää, lähes kirveen koskematonta luontoa.

Ainutlaatuisen raikas ilma, puhtaat järvi- ja jokivedet ja villinä luonnossa elävät eläimet toivottavat meidät tervetulleiksi metsään kunnioittamaan luonnossa jatkuvasti tapahtuvaa ihmettä. Meillä kaikilla on etuoikeus nauttia luonnosta yhdessä tai yksin. Tämän etuoikeuden me haluamme säilyttää tulevaisuudessakin ja siksi teemme joka päivä valintoja ja työtä luonnonsuojelun ja ympäristön puolesta. 

Taigavireen yrittäjät kuuluvat Suomen Luonnonsuojeluliiton Pudasjärven paikallisyhdistykseen, toimimme aktiivisesti erilaisissa eläinsuojeluun liittyvissä organisaatioissa ja tuemme paikallisia kestävän kehityksen mukaisesti toimivia pieniä yhteistyökumppaneita. Metsähallituksen luontopalvelujen sopimuskumppanina Taigavire on sitoutunut kestävän matkailun periaatteisiin.

Toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti ravintolassamme, luonto-ohjelmapalveluissamme ja retkillä: 

 • Arvostamme ja kunnioitamme luontoa.
 • Kerromme asiakkaillemme kohteen arvoista ja suojelusta sekä kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.
 • Kannustamme asiakkaitamme matkustamaan Syötteelle ja muihin toimipaikkoihimme julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti.
 • Kuljetamme asiakkaitamme ja kalustoa etanolikäyttöisellä autolla. Polttoaineena käytetään RE85-bioetanolia, joka on valmistettu kotimaisesta biojätteestä. 
 • Toimimme energia- ja materiaalitehokkaasti. Me kannustamme asiakkaitamme ostamaan matkamuistonsa mieluummin pieniltä tuottajilta kuin kaupoista, jotka tuottavat tavaraa ulkomailta.
 • Teemme yhteistyötä lukuisten pienten ja paikallisten yritysten kanssa. Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme arvostavat luontoa ja kestäviä arvoja sekä toimivat turvallisesti ja vastuullisesti.
 • Ostamme paikallisilta yrittäjiltä tuotteita ja raaka-aineita aina, kun se on mahdollista. Haluamme tukea paikallista taloutta.
 • Retkillä yövymme mieluiten pienissä, ympäristöystävällisissä ja vastuullisissa majoituskohteissa. 
 • Ruokailemme mielellämme pienissä ja paikallisissa ravintoloissa ja kahviloissa, joiden ruoka on eettisesti ja lähellä tuotetuista raaka-aineista tehtyä. 
 • Kierrätämme ja lajittelemme jätteemme: muovit, metallit, paperit, kartongit, lasit ja ruokajätteet.
 • Käytämme vettä säästeliäästi ravintolassamme, majoituspaikoissa ja julkisissa rakennuksissa. 
 • Kunnioitamme paikallisia ihmisiä, kulttuuria ja luontoa. Hyväksymme kaikki uskonnot ja elämänkatsomukset. Muistamme kiittää ja noudatamme muutenkin hyviä tapoja. Hymyilemme vastaantuleville retkeilijöille ja muille maastossa liikkujille. 
 • Luonnossa liikkuessamme emme jätä jälkeemme mitään, vaan viemme mukanamme sen mitä olemme tuoneetkin. Rakenteet luonnossa siivoamme aina lähtiessämme hieman parempaan kuntoon kuin ne olivat tullessamme. Lajittelemme paluupaikassa retkien jätteet.
 • Huollamme kalustoamme, jotta se kestää käyttöä mahdollisimman hyvin ja pitkään. 
 • Vältämme kertakäyttöastioita ja suosimme kestäviä ja tarkoituksenmukaisia ruokailuvälineitä. 
 • Keräämme palautetta asiakastyytyväisyyden ja toimintamme kehittämiseksi.