Siirry sisältöön

Toimimme vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja paikallisten yhteisöjen hyväksi

Suomalainen metsä, alueemme tunturit ja puhtaat vedet toimivat Taigavireen yritystoiminnan mahdollistajana. Paikallinen kulttuuri ja paikalliset tuotteet tuovat toimintaamme sen omaleimaisuuden. Tasa-arvo, ympäristön kunnioittaminen ja jatkuva vastuullisuuden kehittäminen ovat yrityksemme kulmakiviä. Näistä kulmakivistä haluamme viestiä myös asiakkaillemme ja tarjota heille kokemuksia, joissa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat osa kaikkea toimintaa. Myös Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyökumppanina olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin. Toimimme samojen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti kaikissa toiminnoissamme: ravintolassa, ohjelmapalveluissa ja majoituspalveluissa. 

Taigavireen yrittäjät kuuluvat Suomen Luonnonsuojeluliiton Pudasjärven paikallisyhdistykseen, toimimme aktiivisesti erilaisissa eläintensuojeluun liittyvissä organisaatioissa ja tuemme paikallisia kestävän kehityksen mukaisesti toimivia pieniä yhteistyökumppaneita.

Taigavireen vastuullisuuspolitiikka

Meillä on vastuullisuussuunnitelma, jota päivitetään jatkuvasti. Tässä joitakin nostoja suunnitelmasta, tutustu koko vastuullisuussuunnitelmaan.

 • Arvostamme ja kunnioitamme luontoa.
 • Kerromme asiakkaillemme kohteen arvoista ja suojelusta sekä kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Hyvänä pohjana toimii esimerkiksi Metsähallituksen retkietiketti.
 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.
 • Kannustamme asiakkaitamme matkustamaan Syötteelle ja muihin toimipaikkoihimme julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti. 
 • Teemme yhteistyötä lukuisten pienten ja paikallisten yritysten kanssa. Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme arvostavat luontoa ja kestäviä arvoja sekä toimivat turvallisesti, vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.
 • Ostamme paikallisilta yrittäjiltä tuotteita ja raaka-aineita aina, kun se on mahdollista. Haluamme tukea paikallista taloutta.
 • Retkillä yövymme mieluiten pienissä, ympäristöystävällisissä ja vastuullisissa majoituskohteissa. 
 • Ruokailemme mielellämme pienissä ja paikallisissa ravintoloissa ja kahviloissa, joiden ruoka on eettisesti ja lähellä tuotetuista raaka-aineista tehtyä. 
 • Kierrätämme ja lajittelemme jätteemme: muovit, metallit, paperit, kartongit, lasit ja biojätteet sekä kannustamme ja ohjeistamme myös asiakkaitamme kierrättämiseen.
 • Käytämme vettä säästeliäästi ravintolassamme, majoituspaikoissa ja julkisissa rakennuksissa ja kannustamme myös asiakkaitamme tekemään näin.
 • Ravintolamme ja Taigalampi-mökkimme käyttämä sähkö on ympäristömerkittyä EKOenergiaa, joka täyttää EKOenergiaverkoston ympäristöjärjestöjen asettamat kestävyyskriteerit. Luontokeskus, ja siten myös ravintolamme, lämpiää maalämmöllä.
 • Henkilöstöämme koulutetaan säännöllisesti ympäristöasioissa.
 • Ravintolassamme on aina tarjolla myös kasvisvaihtoehto, ja pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kasvisruoan, riistan ja kotimaisen järvikalan osuutta tarjonnassamme.
 • Kunnioitamme paikallisia ihmisiä, kulttuuria ja luontoa. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Muistamme kiittää ja noudatamme muutenkin hyviä tapoja. Olemme mm. sitoutuneet Saamelaiskäräjien hyväksymiin saamelaismatkailun eettisiin ohjeisiin.
 • Luonnossa liikkuessamme emme jätä jälkeemme mitään, vaan viemme mukanamme sen mitä olemme tuoneetkin. Rakenteet luonnossa siivoamme aina lähtiessämme hieman parempaan kuntoon kuin ne olivat tullessamme. Lajittelemme paluupaikassa retkien jätteet.
 • Huollamme kalustoamme, jotta se kestää käyttöä mahdollisimman hyvin ja pitkään. 
 • Vältämme kertakäyttöastioita ja suosimme kestäviä ja tarkoituksenmukaisia ruokailuvälineitä.
 • Seuraamme alan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden muutoksia aktiivisesti eri lähteistä, kuten viranomaisten verkkosivuilta sekä matkailualan alueorganisaatioiden kautta. Metsähallituksen yhteistyökumppanina olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin.
 • Kahvila Korpin hiilijalanjälki on kompensoitu. Toiminnan hiilijalanjälki on määritetty laskemalla kiinteistön ja ajoneuvojen suorat päästöt (scope 1), ostoenergian epäsuorat päästöt (scope 2) sekä jätteistä aiheutuvat päästöt. Yhteenlasketut päästöt on kompensoitu vastuullisesti istuttamalla uutta metsää alueelle, joka ei muuten metsittyisi. Hiilinielu sijaitsee Siikalatvalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja sitä hoitaa Wood Forest Finland Oy.
 • Keräämme palautetta asiakkailtamme asiakastyytyväisyyden ja toimintamme kehittämiseksi.

Green Key -ympäristömerkin kautta jatkuvaa kehitystä

Kehitämme jatkuvasti vastuullisuuttamme ja ympäristöpolitiikkaamme. Olimme mukana Taivalkosken matkailuyhdistyksen kanssa hakemassa yrityksellemme Green Key -ympäristösertifikaattia, joka myönnettiin ravintolatoiminnallemme maaliskuussa 2021! Lue lisää Green Key -ohjelmasta

Olemme myös mukana Posion matkailuyhdistyksessä, joka on ensimmäisenä suomalaisena matkailualueena saanut Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin! Kuulumme myös Syötteen matkailuyhdistykseen, joka kehittää jatkuvasti vastuullisuuttaan kohti Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkkiä.

Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2022

 1. Lisätään kasvisvaihtoehtoja lounaslistalla. Kasvislounaskeittoa tarjotaan keskimäärin vähintään 2 kertaa viikossa.
 2. Vähennetään naudanlihan kulutusta ja korvataan tehotuotettua naudanlihaa luomu- tai lähituotetulla naudanlihalla.
 3. Luodaan arviointi- ja palautelomake tai -kanava, jolla asiakkaat voivat arvioida yrityksen toimintaa ja vastuullisuustyötä.

 


Taigavireen ravintolatoiminnoille (Kahvila Korppi) on myönnetty Green Key -sertifiointi vuodesta 2021 alkaen!