Siirry sisältöön

Vastuullisuussuunnitelma

Osana vastuullisuustyötämme olemme laatineet kattavan kestävän matkailun kehittämissuunnitelman, jota päivitetään vuosittain tai aina tarvittaessa. Suunnitelmassa asetetaan myös selkeät tavoitteet vastuullisuustyömme kehittämiseksi.

Kestävän matkailun kehittämissuunnitelma 2024-2026

Taigavire Oy
Päivitetty: 27.11.2023
Vastuuhenkilö: Terhi Taikavaara

Toimimme vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja paikallisten yhteisöjen hyväksi

Suomalainen metsä, alueemme tunturit ja puhtaat vedet toimivat Taigavireen yritystoiminnan mahdollistajana. Paikallinen kulttuuri ja paikalliset tuotteet tuovat toimintaamme sen omaleimaisuuden. Tasa-arvo, ympäristön kunnioittaminen ja jatkuva vastuullisuuden kehittäminen ovat yrityksemme kulmakiviä. Näistä kulmakivistä haluamme viestiä myös asiakkaillemme ja tarjota heille kokemuksia, joissa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat osa kaikkea toimintaa. Myös Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyökumppanina olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin. Toimimme samojen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti kaikissa toiminnoissamme, niin ohjelmapalveluissa kuin majoituksessakin.

Taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu

Taloudellinen kestävyys ja liiketoiminnan kannattavuus luovat pohjan koko yrityksen toiminnalle. Taigavireen toiminnassa pidämme vähimmäistasona eri lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattamista ja olemme sitoutuneet ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja säädökset. Työympäristömme on turvallinen ja sitä kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuolto tekee työpaikkakatselmoinnin 3–5 vuoden välein ja aina tarvittaessa, viimeksi katselmointi on tehty vuonna 2022. Kaikilla meillä työskentelevillä on tapaturmavakuutus ja koulutamme tarvittaessa henkilökuntaa työturvallisuudessa.

Taigavireelle on tehty riskienarviointi sekä toimintasuunnitelma kriisitilanteiden varalta. Yrittäjät ovat käyneet Matkailualan turvallisuuspassi -koulutuksen ja tarjoamme myös henkilöstöllemme mahdollisuuden vastaavaan koulutukseen. Edellytämme, että alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Pääosa yhteistyökumppaneistamme on pieniä, paikallisia yrityksiä, joiden toimintatavat tunnemme ja jotka tiedämme luotettaviksi. Olemme sitoutuneet korruption vastaiseen toimintaan ja vaadimme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Toimitilamme ovat häirinnästä vapaata aluetta ja olemme sitoutuneet torjumaan lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä.

Teemme hankintoja vastuullisesti ja ympäristökuormitus minimoiden. Hankimme tuotteita pääsääntöisesti vakituisilta, hyväksi havaituilta yhteistyökumppaneilta. Hankimme paljon tuotteita pieniltä, luotettavilta toimijoilta lähialueelta, jolloin tuotantoketju on mahdollista selvittää. Investoinneissa otamme huomioon ympäristö- ja sosioekonomiset vaikutukset.

Sosiokulttuurinen kestävyys

Taigavire osallistuu aktiivisesti alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen. Olemme jäsenenä Posion matkailuyhdistyksessä, joka on ensimmäisenä suomalaisena matkailualueena saanut Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin vuonna 2020. Olemme jäsenenä myös Syötteen matkailuyhdistyksessä sekä Taivalkosken matkailuyhdistyksessä, jotka molemmat kehittävät jatkuvasti vastuullisuustyötään ja suuntaavat toimintaansa kohti Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkkiä. Lisäksi kuulumme Wild Taiga -matkailuyhdistykseen, joka on pioneereja kestävässä kehityksessä. Koulutamme henkilöstöämme työhön liittyvissä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa ja tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua myös ulkopuolisiin koulutuksiin aiheesta.

Inklusiivisuus on huomioitu toiminnassamme ja meillä kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Palvelemme kansainvälisiä asiakkaita aina vähintään englanniksi. Tarjoamme palveluitamme myös erityisryhmille. Työvoiman saatavuus alueellamme on suuri haaste, joten meillä rekrytoinnin ykkösperiaatteena on henkilön asiakaspalveluasenne ja välttämättömät osaamisalueet (mm. hygieniapassi). Meillä onkin ollut töissä eri ikäisiä ihmisiä ja olemme myös selvittäneet mahdollisuuksia osatyökykyisten palkkaamiseen. Lisäksi teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja myös kansainvälisille opiskelijoille.

Olemme sitoutuneet paikalliskulttuurin edistämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia matkamuistoja pieniltä paikallisilta tuottajilta. Ruokailupalveluissamme hyödynnämme muun muassa paikallisen luonnonvaratuottajan tuotteita, kuten valkosipulia ja maustesekoituksia, lähialueiden kalaa sekä lähellä tuotettua luomulaatuista naudanlihaa. Ohjelmapalveluissamme kerromme paikallisesta kulttuurista ja asiakkaamme pääsevät tutustumaan esimerkiksi poronhoitoon ja maatilan toimintaan.

Ekologinen kestävyys

Olemme sitoutuneet ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin sekä minimoimaan toimintamme aiheuttamat haitat ympäristölle. Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme, joka oli vuonna 2022 yhteensä 5 tuhatta CO2e. Pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme ja tavoitteenamme on kattaa ilmastoteoilla ne päästöt, joita emme vielä pysty poistamaan.

Teemme jatkuvaa kehitystyötä toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Seuraamme vedenkulutusta majoituksessamme ja pyrimme vähentämään sitä esimerkiksi säätämällä vesihanoja, seuraamalla mahdollisia vuotoja ja käyttämällä vettäsäästäviä siivousmenetelmiä. Siivouksessa käytettävät aineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä ja siivousta pyritään jatkuvasti kehittämään kemikaalittomaan suuntaan. Käyttämämme sähköenergia on ympäristöystävällistä, sertifioitua EKOEnergiaa ja majoituspaikassamme on ilmalämpöpumppu ja takkasydämellä varustettu takka.

Kierrätämme tällä hetkellä paperin, muovin, pahvin/kartongin, lasin, metallin sekä paristot ja muun ongelmajätteen. Selvitämme myös biojätteen keräyksen mahdollisuutta yhdessä alueen muiden yritysten kanssa. Pyrimme vähentämään jätteiden määrää ja edistämään kierrätystä muun muassa hyvällä suunnittelulla ja asiakkaiden ohjeistuksella. Ruokahävikkiä vähennämme selkeillä toimintaohjeilla ja hyvällä suunnittelulla. Emme käytä kertakäyttöasioita kuin poikkeustapauksissa ja käytämme yksittäispakattuja tuotteita vain hygienia- tai erityisruokavaliosyistä. Ostamme kalustoa käytettynä mahdollisuuksien mukaan ja myymme tarpeetonta kalustoa eteenpäin.

Kannustamme asiakkaitamme saapumaan alueelle julkisilla kulkuvälineillä sekä liikkumaan alueella lihasvoimin – tämä koskee myös henkilökuntaamme. Vältämme turhia ajomatkoja keskittämällä asiointia ja tilaamalla tavaraa keskitetysti tukusta. Yrityksemme autossa käytämme mahdollisuuksien mukaan biodieseliä, ja tavoitteenamme on vaihtaa auto ympäristöystävällisempään hybridi-, täyssähkö- tai biokaasuautoon heti, kun se on alueellamme käytännössä mahdollista.

Käytämme hankinnoissa luotettavaa tukkukauppaa, pääasiassa Wihurin Metro-tukkua, joka on sitoutunut vastuullisuuteen tuotetarjonnan ja muun toimintansa osalta. Matkamuistomyynnissä hankimme tuotteita vain luotettavilta toimittajilta, lähes kaikki myyntituotteemme ovat kotimaisia ja suuri osa tuotteista tulee läheltä, jolloin tuotteen alkuperä on mahdollista selvittää luotettavasti.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisuuttamme ja kannustamme niin asiakkaitamme kuin yhteistyökumppaneitammekin vastuulliseen toimintaan. Asetamme vuosittain mitattavissa olevat tavoitteet vastuullisuuden kehittämiseksi ja seuraamme niiden toteutumista.

Vastuullisuustyömme tavoitteet vuosille 2024-2026

 1. Kehittää tiedottamista asiakkaillemme vastuullisista teoista

  • Tavoite: Majoituksessa kierrätys ja energiansäästö tehostuvat, asiakkaat tietävät julkisen liikenteen mahdollisuuksista ja muista vastuullisista valinnoista

  • Valmis: 3/2024

 2. Päästöjen kattaminen ilmastoteoilla

  • Tavoite: Kattaa yrityksemme hiilidioksidipäästöt vastuullisen toimija kautta toteuttavilla ilmastoteoilla

  • Valmis: 6/2024

 3. Vastuullisuusviestintä ja asiakasohjeistus vastuullisista teoista useammilla kielillä

  • Auttaa kansainvälisiä asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti ja ohjeistamaan esimerkiksi kierrätyksestä, veden ja energian säästöstä heidän omalla kielellään (saksaksi, italiaksi)

  • Valmis: 2024

 4. Aurinkopaneelien ja sähköauton latauspisteen selvittäminen ja hankinta majoitukseen

  • Tavoite: Vähentää majoituksen sähkönkulutuksen päästöjä ja asiakkaidemme aiheuttamia päästöjä tarjoamalla mahdollisuuden ladata sähköautoa

  • Valmis: Selvitys 6/2024, hankinta 2025

 5. Biojätteen keräys majoituksessa (yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa)

  • Tavoite: Vähentää sekajätteen määrää ja edistää kierrätystä Taigalampi-mökillä

  • Valmis: 2024

 6. Asiakkaille mahdollisuus kattaa matkansa hiilijalanjälki ilmastoteoilla

  • Tavoite: Lisätä asiakkaiden tietoisuutta matkustamisen hiilijalanjäljestä, matkustamisen aiheuttaman hiilijalanjäljen kattaminen ilmastoteoilla

  • Valmis: 2025

 7. Yrityksen auton vaihtaminen vähäpäästöiseen hybridi- tai sähköautoon

  • Tavoite: Logistiikan aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentäminen

  • Valmis: 2026