Siirry sisältöön

Vastuullisuus toiminnassamme

Toimimme vastuullisesti ympäristön, ihmisten ja paikallisten yhteisöjen hyväksi

Suomalainen metsä, alueemme tunturit ja puhtaat vedet toimivat Taigavireen yritystoiminnan mahdollistajana. Paikallinen kulttuuri ja paikalliset tuotteet tuovat toimintaamme sen omaleimaisuuden. Tasa-arvo, ympäristön kunnioittaminen ja jatkuva vastuullisuuden kehittäminen ovat yrityksemme kulmakiviä. Näistä kulmakivistä haluamme viestiä myös asiakkaillemme ja tarjota heille kokemuksia, joissa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat osa kaikkea toimintaa. Myös Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyökumppanina olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin. Toimimme samojen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti kaikissa toiminnoissamme, niin majoituksessa kuin ohjelmapalveluissakin. 

Taigavireen yrittäjät kuuluvat Suomen Luonnonsuojeluliiton Pudasjärven paikallisyhdistykseen, toimimme aktiivisesti erilaisissa eläintensuojeluun liittyvissä organisaatioissa ja tuemme paikallisia kestävän kehityksen mukaisesti toimivia yhteistyökumppaneita.

Arvomme:

 • Kunnioitus: Kunnioitamme luontoa ja ihmisiä ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti

 • Kehitys: Kehitämme toimintaamme jatkuvasti palvelemaan paremmin asiakkaitamme sekä vaikuttamaan vähemmän haitallisesti ympäristöön

 • Yhteistyö: Toimimme laaja-alaisesti yhteistyössä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa toiminta-alueellamme saavuttaaksemme synergiaa ja kehittääksemme uutta

Taigavireen vastuullisuuspolitiikka

Meillä on kestävän matkailun kehittämissuunnitelma, jota päivitetään jatkuvasti. Tässä joitakin nostoja suunnitelmasta, tutustu koko kehittämissuunnitelmaan.

 • Arvostamme ja kunnioitamme luontoa.

 • Kerromme asiakkaillemme kohteen arvoista ja suojelusta sekä kannustamme heitä toimimaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Hyvänä pohjana toimii esimerkiksi Metsähallituksen retkietiketti.

 • Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.

 • Kannustamme asiakkaitamme matkustamaan Syötteelle ja muihin toimipaikkoihimme julkisin kulkuvälinein ja vähäpäästöisesti. 

 • Teemme yhteistyötä lukuisten pienten ja paikallisten yritysten kanssa. Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme arvostavat luontoa ja kestäviä arvoja sekä toimivat turvallisesti, vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.

 • Ostamme paikallisilta yrittäjiltä tuotteita ja raaka-aineita aina, kun se on mahdollista. Haluamme tukea paikallista taloutta.

 • Retkillä yövymme mieluiten pienissä, ympäristöystävällisissä ja vastuullisissa majoituskohteissa. 

 • Ruokailemme mielellämme pienissä ja paikallisissa ravintoloissa ja kahviloissa, joiden ruoka on eettisesti ja lähellä tuotetuista raaka-aineista tehtyä. 

 • Kierrätämme ja lajittelemme jätteemme: muovit, metallit, paperit, kartongit ja lasit sekä kannustamme ja ohjeistamme myös asiakkaitamme kierrättämiseen. Teemme yhdessä alueen muiden yrittäjien kanssa työtä sen eteen, että Syötteelle saadaan myös biojätteen keräys.

 • Käytämme vettä säästeliäästi majoituspaikoissa ja julkisissa rakennuksissa ja kannustamme myös asiakkaitamme tekemään näin.

 • Taigalampi-mökkimme käyttämä sähkö on kokonaan sertifioitua EKOEnergiaa.

 • Olemme laskeneet yrityksemme hiilijalanjäljen, joka oli vuonna 2022 yhteensä 5 tuhatta CO2e. Teemme jatkuvasti töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja pyrimme tekemään ilmastotekoja niiden päästöjen kattamiseksi, joita emme vielä voi poistaa.

 • Henkilöstöämme koulutetaan säännöllisesti ympäristöasioissa.

 • Ruokapalveluissamme pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kasvisruoan, riistan ja kotimaisen järvikalan osuutta tarjonnassamme. Käytämme mahdollisuuksien mukaan lähialueilla tuotettuja tuotteita.

 • Kunnioitamme paikallisia ihmisiä, kulttuuria ja luontoa. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Olemme mm. sitoutuneet Saamelaiskäräjien hyväksymiin saamelaismatkailun eettisiin ohjeisiin.

 • Luonnossa liikkuessamme emme jätä jälkeemme mitään, vaan viemme mukanamme sen mitä olemme tuoneetkin. Rakenteet luonnossa siivoamme aina lähtiessämme hieman parempaan kuntoon kuin ne olivat tullessamme. Lajittelemme paluupaikassa retkien jätteet.

 • Huollamme kalustoamme, jotta se kestää käyttöä mahdollisimman hyvin ja pitkään. 

 • Vältämme kertakäyttöastioita ja suosimme kestäviä ja tarkoituksenmukaisia ruokailuvälineitä.

 • Seuraamme alan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden muutoksia aktiivisesti eri lähteistä, kuten viranomaisten verkkosivuilta sekä matkailualan alueorganisaatioiden kautta. Metsähallituksen yhteistyökumppanina olemme sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin.

 • Keräämme palautetta asiakkailtamme asiakastyytyväisyyden ja toimintamme kehittämiseksi.

Good Travel Seal -ympäristösertifioinnin kautta jatkuvaa kehitystä

Kehitämme jatkuvasti vastuullisuuttamme ja ympäristöpolitiikkaamme. Olimme mukana Taivalkosken matkailuyhdistyksen kanssa hakemassa yrityksellemme Green Key -ympäristösertifikaattia, joka myönnettiin ravintolatoiminnallemme maaliskuussa 2021 ja oli voimassa vuoden 2023 maaliskuuhun. Vuonna 2022 saavutimme koko yrityksemme toiminnalle kansainvälisen Good Travel Seal -ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti on voimassa lokakuuhun 2024.

Olemme myös mukana Posion matkailuyhdistyksessä, joka on ensimmäisenä suomalaisena matkailualueena saanut Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin! Kuulumme myös Syötteen matkailuyhdistykseen, joka kehittää jatkuvasti vastuullisuuttaan kohti Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkkiä. Lisäksi olemme jäsenenä Taivalkosken matkailuyhdistyksessä, joka myös työskentelee Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkin saavuttamiseksi.

Taigavireelle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki heinäkuussa 2023 osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen!